Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o waith ataliol mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill yng Nghymru i fynd i’r afael â thrais teuluol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2011
Adolygiad sy'n nodi cydrannau rhaglen lwyddiannus wrth fynd i'r afael â cham-drin domestig.
Mae adolygiad wedi’i gwblhau a’i nod yw  mapio ac adolygu gwaith ataliol mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill i fynd i’r afael â thrais teuluol, gan ddarparu argymhellion yn nodi cydrannau rhaglen lwyddiannus i fynd i’r afael â thrais teuluol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu