Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o’r ymarferiad yng ngweithrediad yr elfen cymorth datblygiad iaith cynnar o fewn Dechrau'n Deg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mai 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2013-2014
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil ar weithrediad yr hawl datblygiad iaith cynnar o fewn Dechrau’n Deg.

Defnyddiwyd dulliau cymysg i ymgysylltu ag ymarferwyr, rhieni a Therapyddion Iaith a Lleferydd. Mae’r adolygiad yn ystyried ymwybyddiaeth ymarferwyr, dealltwriaeth a hyfforddiant mewn perthynas â datblygiad iaith cynnar, modelau a strwythurau gweithredu, offerynnau sgrinio ac asesu ac ymgysylltiad â theuluoedd. Caiff y canfyddiadau eu defnyddio wrth lunio canllawiau a gweithredu’r hawl datblygiad iaith cynnar o fewn Dechrau’n Deg.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3111
Ebost: hayley.collicott@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu