Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygu'r Grant Llwyddiant Grwpiau Ethnig Lleiafrifol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Ionawr 2011
Dangosodd ymchwil flaenorol fod llwyddiannau grwpiau ethnig lleiafrifol yn amrywiol iawn.
Y ffactor mwyaf arwyddocaol yw’r gallu yn y Saesneg yn achos y rheini y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt. Mae’r adolygiad hwn yn edrych ar effeithiolrwydd ac effaith y Grant ac mae’n gwneud argymhellion ar gyfer y dyfodol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu