Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o Bolisïau Mentrau Perchnogaeth Cartref Cost Isel yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Tachwedd 2006
Mae'r ymchwil hwn yn gwerthuso cynlluniau Perchnogaeth Cartref Cost Isel, gan ganolbwyntio ar y prif gynllun sydd ar waith, sef Cymorth Prynu.
Mae'r gwerthusiad yn asesu effeithiolrwydd cynlluniau Perchnogaeth Cartref Cost Isel yng Nghymru, a'r effaith y maent yn ei chael ar farchnadoedd tai lleol. Mae hefyd yn cynghori a oes angen diwygio'r cynlluniau.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu