Skip to content
Ymchwil Economaidd

Adolygiad o’r dulliau polisi ym maes datblygu economaidd a datblygu cyflogaeth yn lleol mewn gwledydd sydd yn rhan o'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mehefin 2009
Nod y gwaith ymchwil hwn oedd darparu opsiynau polisi a modelau dysgu i'w hystyried ym mholisïau a strategaethau datblygu'r dyfodol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu