Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygu cynlluniau dyrannu awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Mawrth 2007
Asesiad o holl gynlluniau dyrannu tai awdurdodau lleol.

Roedd gan yr adolygiad dri nod:

  1. adnabod meysydd nad ydynt yn cydymffurfio â'r gyfraith a'r Cod Canllawiau
  2. hysbysu adolygiadau'r dyfodol o'r Cod Canllawiau
  3. gwneud argymhellion i annog datblygu cynlluniau dyrannu sy'n cydymffurfio â gofynion cyfreithiol ac sydd wedi'u seilio ar arferion da.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu