Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o Addasiadau ar gyfer Byw'n Annibynnol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Ionawr 2015
Bydd yr astudiaeth yma yn archwilio a phrofi newidiadau potensial i’r mecanweithiau strwythurol i addasiadau byw annibynnol.

Mae hyn er mwyn symud ymlaen bwriad Llywodraeth Cymru i sicrhau fod addasiadau’n cael eu trosglwyddo’n fwy buan i’r bobl sydd eu hangen. Wrth wneud hyn, bydd yn helpu lleihau anghydraddoldebau cynhenid yn y gyfundrefn gyfredol trwy sicrhau ymagwedd gyd gysylltiedig, ataliad a gweithgaredd ymyrraeth cynnar.

Comisiynwyd y prosiect gan fod awdurdodau lleol yng Nghymru yn gwario tua £35 miliwn bob blwyddyn ar Grantiau Cyfleusterau i Bobl Anabl (GCBA) ac am fod Llywodraeth Cymru yn gwario tua £8 miliwn ar Grantiau Addasiadau Ffisegol (GAFf) ar gyfer tenantiaid cymdeithasol.

Cynhaliwyd yr adolygiad rhwng misoedd Mai a Thachwedd 2014 a dyma oedd ei dri nod:

  • amlinellu’r system bresennol
  • dangosyddion perfformiad
  • asesu pa mor ymarferol yw ffyrdd newydd o weithio.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu