Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o batrymau ariannu y Trydydd Sector

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Mai 2010
Roedd y rhaglen waith ar gyfer yr Adolygiad yn cynnwys adolygiad helaeth o ddeunydd a dadansoddiad o ddata yn ymwneud ag ariannu’r Trydydd Sector.
Cynhaliwyd cyfweliadau gyda chyllidwyr Trydydd Sector a chyfres o bedwar grŵp ffocws gyda chyrff Trydydd Sector ar draws Cymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu