Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o'r dystiolaeth i lywio datblygiad y Strategaeth Dai Genedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Hydref 2008
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi tystiolaeth ar y ffactorau sy'n siapio a dylanwadu ar y system tai a phroffil o dueddiadau allweddol.

Seiliwyd yr adroddiad ar chwe phrif egwyddor a ddatblygwyd ar gyfer y strategaeth dai genedlaethol. Y rhain yw:

  • datblygu cyflenwad digonol o dai fforddiadwy
  • darparu cartrefi o ansawdd uchel
  • darparu gwasanaethau tai o ansawdd uchel
  • cyfrannu at iechyd a lles pobl Cymru
  • cyfrannu at adfywio a chymunedau cynaliadwy
  • ymateb yn effeithiol i newid hinsawdd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu