Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o’r Dystiolaeth yn ymwneud ag Anghydraddoldeb yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Ebrill 2017
Ei nod yw darparu ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr a dibynadwy ar y dystiolaeth sydd ar gael ar ddeilliannau ar gyfer grwpiau gwahanol o bobl.

Ddefnyddiodd yr adolygiad ystadegau sydd ar gael ac ymchwil sy’n amrywio o ddata blynyddol arferol i ganlyniadau'r astudiaethau rhyngwladol. Mae hefyd yn tynnu sylw at fylchau yn y data ac ymchwil.

Nid yw’r adolygiad yn trafod nac yn cyflwyno tystiolaeth o achosiaeth. Yr oedd y tu hwnt i gwmpas yr ymarfer hwn i ddadansoddi ymhellach neu ymchwilio i'r berthynas rhwng statws economaidd-gymdeithasol a thlodi, neu gwmpasu bylchau presennol yn y dystiolaeth.

Dyma'r ail argraffiad yr Adolygiad o'r Dystiolaeth ar Anghydraddoldeb yng Nghymru, a gyhoeddwyd gyntaf yn 2014.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@wales.gsi.gov.uk 

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu