Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o berfformiad clercod

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2011
Mae adolygiad o berfformiad clercod cyrff llywodraethol ysgolion, a’r hyfforddiant a’r cefnogaeth ar eu cyfer.

Pwrpas yr arolwg hwn yw ateb y cwestiynau canlynol:

  • Beth sydd ei angen ar glercod i wneud yn dda i fod yn effeithiol?
  • Beth maent yn ei wneud yn dda ar hyn o bryd a beth sydd heb fod cystal?
  • Beth ellid ei wneud i wella eu perfformiad?

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau’r gwaith, sy’n cynnwys ymchwil meintiol ac ansoddol gyda chlercod a chadeiryddion cyrff llywodraethol ysgolion, yn ogystal ag arolwg o Unedau Cymorth Llywodraethwyr ar draws pob un o 22 awdurdodau lleol Cymru.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu