Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Nod yr adroddiad yw i ddarparu asesiad economaidd y sector Gofal Plant yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Ionawr 2018
Nod yr adroddiad yw i ddarparu asesiad economaidd y sector Gofal Plant yng Nghymru.

Cynhaliodd ymchwil sylfaenol ac eilaidd i edrych ar dair prif thema:

  • asesiad economaidd y sector-yn edrych ar yr effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol y sector ar yr economi ehangach
  • dadansoddiad o'r darparwyr gofal plant i gael cipolwg ar ddarpariaeth bresennol a capasiti yn ogystal â chyfleoedd a heriau ar gyfer y sector
  • ymchwil ar y costau, refeniw a'r arbedion effeithlonrwydd yn y sector gofal plant yng Nghymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 060 4400
Ebost: TalkChildcare@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu