Skip to content
Ystadegau

Adolygu a gwerthuso Stocrestr Flynyddol Defaid a Geifr (SAG) data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Gorffennaf 2013
Diben yr adroddiad hon yw asesu a gall data yn cael ei ddefnyddio yn lle gwybodaeth yr arolwg o Arolwg Rhagfyr Amaethyddiaeth, fel y brif ffynhonnell a swyddogol o ddata ar nifer y defaid ar yr adeg hon o'r flwyddyn.

Mae’n edrych ar beth oedd y problemau a pham y codon nhw. Mae hefyd yn ystyried sut y dylid trin y problemau hyn yn y dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 5047
Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu