Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygu'r ddarpariaeth addysg barhaus i oedolion gan awdurdodau lleol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mai 2003
Mae Canolfan Datblygu Addysg Gymunedol wedi nodi nodweddion arfer da mewn addysg oedolion a chymunedol.

Yn ôl y Ganolfan, dylid mynd i'r afael â'r pum prif faes canlynol i sicrhau darpariaeth effeithiol ac ymarferol:

  • mynediad (ee mynediad ffisegol, arwyddion, amseroedd a'r mathau o weithgareddau ac ati)
  • addysg Gydol Oes (ee cyfle i ailhyfforddi, dysgu sgiliau gwahanol, ac ati)
  • cydweithio rhwng asiantaethau (ee rhannu adnoddau ac arbenigedd, ac ati)
  • cwricwlwm perthnasol (ee rhaglenni sy'n bodloni anghenion y dysgwr)
  • rheoli (ee dysgwyr yn cyfrannu i'r broses o reoli'r ddarpariaeth) (CEDC AMA, 1991).

Mae'r adroddiad hwn yn ceisio adolygu'r materion unigol hyn o ran trefniadau darparu gwasanaethau'r awdurdodau lleol (ALl) ar hyn o bryd, cyflwyno casgliadau a chynnig gwelliannau.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu