Skip to content
Casglu Data

Alldro refeniw - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Mae hwn yn dadansoddi'r gwariant refeniw a wariwyd gan awdurdodau lleol Cymru.

Costau rhedeg gwasanaethau awdurdodau lleol yw gwariant refeniw megis staffio, gwres, golau a glanhau, ynghyd â'r gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir o fewn y flwyddyn.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu