Skip to content
Ystadegau

Staff ar ddyletswydd yn ôl galw yn y gwasanaeth tân ac achub

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2008-09
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am orsafoedd, personél, ceisiadau, rhai sy'n gadael, cydraddoldeb ac amrywiaeth ac iechyd a diogelwch.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2008-09 roedd 151 o orsafoedd Tân ac Achub yng Nghymru, o’r rhai roedd 101 yn orsafoedd ar ddyletswydd yn ôl galw a 19 yn orsafoedd wedi’u criwio yn ystod y dydd.
  • Ar 31 Mawrth 2009 roedd 1,978 o staff ar ddyletswydd yn ôl galw yn darparu 1,578 unedau 24 awr o gyflenwad.
  • Derbyniwyd 632 o geisiadau yng Nghymru yn 2008-09, cynnydd o 12 y cant ers 2007-08.
  • Yn ystod 2008-09, gadawodd 123 o staff ar ddyletswydd yn ôl galw y gwasanaeth, lleihad o 18 y cant ers 2007-08.
  • Yn 2008-09, roedd 96 y cant o staff ar ddyletswydd yn ôl galw yng Nghymru yn ddynion, roedd hyn yn amrywio o 98 y cant yn Ne Cymru i 95 y cant yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.
  • Cafodd 66 o staff ar ddyletswydd yn ôl galw eu hanafu yn ystod 2008-09, lleihad o 31 y cant ers 2007-08.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu