Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i’r defnydd o gontractau dim oriau yn y gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi’u datganoli i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Gorffennaf 2015
Mae contractau dim oriau wedi bod yn destun llawer o drafod yn ddiweddar.

I rai maent yn ddull cyflogi ansicr sy’n ymelwa ar weithwyr, tra bod eraill yn eu gweld yn rhan bwysig o farchnad lafur hyblyg y Deyrnas Unedig ac yn hanfodol ar gyfer galluogi cyflogwyr i reoli amrywiaethau yn y galw ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau.

Prif amcanion yr ymchwil oedd:

  • dod i ddeall pa mor gyffredin oedd contractau dim oriau yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru a sut roedden nhw’n cael eu defnyddio
  • ymchwilio i effaith contractau dim oriau ar gyflogwyr, sefydliadau a gweithwyr yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Cynhaliwyd ein hastudiaeth rhwng Ionawr a Mawrth 2015.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6850
Ebost: jamie.smith@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu