Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i gefnogi gwaith Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus ar drafnidiaeth integredig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Mawrth 2013
Nod yr ymchwil oedd sicrhau ein bod yn deall mwy am faterion a chanfyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus integredig, ac yn benodol i gasglu gwybodaeth am sut mae defnyddwyr a darparwyr yn amgyffred integreiddio trafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd yng Nghymru a’r opsiynau ar gyfer y dyfodol.

Roedd yr Ymchwil yn cynnwys adolygiad o dystiolaeth mentrau trafnidiaeth gyhoeddus integredig ledled y byd, ynghyd â grwpiau ffocws â’r cyhoedd a chyfweliadau â darparwyr trafnidiaeth.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu