Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i gefnogi ymgynghoriad Cymru ynglŷn â’r cynnig i optio allan o roi organau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ebrill 2012
Adroddiad ymchwil ansoddol yn amlinellu canfyddiadau grwpiau ffocws a nifer fechan o gyfweliadau manwl a gynhaliwyd i gefnogi'r ymgynghoriad ar y cynnig i optio allan o roi organnau.

Nod yr ymchwil ansoddol hwn oedd edrych ar agweddau tuag at roi organau yn gyffredinol, a chynnig Llywodraeth Cymru i optio allan o roi organau. Cynhaliwyd chwe grŵp trafod a saith cyfweliad manwl gydag amrywiaeth o bobl mewn chwe lleoliad yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at amrywiaeth o safbwyntiau ynglŷn â rhoi organau yn gyffredinol, yn ogystal â’r cynnig i optio allan o roi organau. Ar ddiwedd y trafodaethau, gofynnid i’r cyfranogwyr ddadlau o blaid ac yn erbyn y newid i’r ddeddfwriaeth. Ar y cyfan, roeddent yn ei chael yn haws dadlau o blaid, gan ganolbwyntio ar achub mwy o fywydau.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu