Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i gefnogi'r Ddyletswydd i Adolygu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Ionawr 2016
Bydd y prosiect yn darparu tystiolaeth ansoddol o farnau defnyddwyr gwasanaethau, eu gofalwyr ac ymarferwyr ynghylch gweithredu pob un o bedair rhan y Mesur.

Pum adroddiad sydd yn cyflwyno canfyddiadau’r ymchwil ansoddol a gynhaliwyd. Mae’r Adroddiad Cryno yn cyflwyno’r prif ganfyddiadau ar gyfer holl rannau’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) gydag adroddiadau ar wahân yn darparu’r canfyddiadau manwl a’r adborth ar gyfer pob rhan o’r Mesur.

Roedd y fethodoleg yn cwmpasu grwpiau ffocws a chyfweliadau unigol wyneb-yn-wyneb a chyfweliadau dros y ffôn gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar draws bob rhan o’r Mesur. Dyma’r niferoedd a gymerodd rhan trwy Gymru:

  • Rhan 1: 38 defnyddiwr gwasanaeth; 2 ofalwr
  • Rhan 2: 60 defnyddiwr gwasanaeth; 39 gofalwr
  • Rhan 3: 29 defnyddiwr gwasanaeth; 2 ofalwr
  • Rhan 4: 14 defnyddiwr gwasanaeth; 2 ofalwr

Cynhaliwyd grwpiau ffocws a chyfweliadau hefyd gyda 70 ymarferydd iechyd meddwl o’r sector statudol; 40 ymarferydd o’r trydydd sector a 36 staff o naw practis meddyg teulu ledled Gymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6539
Ebost: janine.hale@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu