Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i addysg uwch ran amser: Y ddarpariaeth a'r galw

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Mehefin 2011
Adroddiad a fydd yn ein helpu i weld lle mae angen gweithredu i gynnal a chynyddu cyfranogiad rhan-amser llwyddiannus mewn addysg uwch yng Nghymru.
Roedd amcanion manwl yr astudiaeth yn cynnwys y gofyniad i adolygu nodweddion darpariaeth ran-amser a chyfranogiad yng Nghymru, yn cynnwys tueddiadau dros gyfnod; ystyried tystiolaeth yng nghyswllt tueddiadau’r dyfodol a galw nas diwallwyd ac ymchwilio sut mae Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) yn penderfynu ar hyn o bryd pa ddarpariaeth i’w chynnig ar sail ran-amser a lefel y ffioedd i’w codi am ddarpariaeth o’r fath.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu