Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i raglen beilot y Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Mawrth 2016
Menter a gefnogir gan Lywodraeth y DU yw’r Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol (NCS). Cafodd y fenter ei threialu yng Nghymru yn hydref 2014.

Fel rhan o’r broses o fonitro rhaglen beilot NCS cafodd ymchwil i raglen beilot NCS ei chomisiynu gan yr Adran Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru.

Canolbwyntiodd yr ymchwil ar gasglu barn rhanddeiliaid allweddol ym maes gwaith ieuenctid a gwirfoddoli ieuenctid yng Nghymru a barn athrawon y gwnaeth eu disgyblion gyfranogi yn y rhaglen beilot.

Mae’r adroddiad ymchwil yn darparu gwybodaeth gefndir a’r cyd-destun Cymreig ar gyfer rhaglen beilot y Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol yng Nghymru (2014), crynodeb o werthusiadau yn y gorffennol a’r presennol o NCS ar lefel y DU a chanlyniadau a dadansoddiad o’r ymchwil a gomisiynwyd yn fewnol (barn rhanddeiliaid).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6255
Ebost: heledd.jenkins2@wales.gsi.gov.uk  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu