Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Ymchwil i lefelau staff nyrsio yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mai 2015
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno adolygiad o'r dystiolaeth sy'n gysylltiedig â phennu a monitro lefelau diogel o staff nyrsio.

Mae hefyd yn cynnwys dadansoddiad o'r canfyddiadau sy'n ymwneud â datblygu dealltwriaeth well o'r data am staff nyrsio sydd ar gael ar wardiau meddygol a llawfeddygol yng Nghymru, a sut i ddefnyddio’r data hynny.

Mae'r adolygiad o'r dystiolaeth ar lefelau diogel o staff nyrsio yn cynnwys, er enghraifft, cymarebau rhwng nyrsys a chleifion, yr amrywiaeth o sgiliau, rôl lefelau staff nyrsio o ran yr effaith ar ddiogelwch cleifion, effeithiau anfwriadol lefelau gorfodol o staff nyrsio, a'r defnydd o offer ar gyfer lefelau staff nyrsio.

Daw'r data perthnasol sydd ar gael i'w defnyddio o'r Cofnod Staff Electronig, data GIG Cymru sydd ar gael yn gyhoeddus am staff, data ar gyfer sicrhau ansawdd o gronfa ddata system y Cofnod Staff Electronig, a data o ffynonellau posibl eraill. Yn ychwanegol, amlinellir ymgyrch i gaffael data ar y cyd â Byrddau Iechyd, gan nodi'r dulliau, sut i sicrhau ansawdd data, canfyddiadau gan ddadansoddiad cychwynnol o'r data a ddychwelwyd, a gwersi a ddysgwyd i'w dilyn yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu