Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i brifathrawiaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Tachwedd 2009
Ymchwil i ymchwilio i ystod o faterion yn ymwneud a'r gweithlu sy'n effeithio ar benaethiaid cyfredol a darpar benaethiaid yng Nghymru.
Yn gyffredinol, nod yr ymchwil oedd: "canfod anghenion a dyheadau arweinwyr ysgolion cyfredol a darpar arweinwyr ysgolion o safbwynt eu cyflogaeth a'u gyrfa."
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu