Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil mewn i Gyfuno: Creu Cyfleoedd drwy Ddiwylliant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Awst 2017
Nod yr adroddiad hwn yn anelu at gael barn amrediad eang o randaliadau diwylliannol sydd yn cymryd rhan mewn Partneriaethau Cyfuno.

Mae'n seiliedig ar ganfyddiadau arolwg ar-lein, a anfonwyd at sampl o randaliadau o sefydliadau Partneriaeth Cyfuno sy'n cymryd rhan, ac a'r cyfweliadau ansoddol â rhandaliadau diwylliannol.

Canfyddiadau

Ar y cyfan, roedd barn y cyfranogwyr am Bartneriaethau Cyfuno yn gadarnhaol. Yn gyffredinol, roedd y cyfranogwyr yn teimlo bod unrhyw anawsterau yn cael eu gorbwyso gan y manteision. Ystyriwyd mai'r manteision allweddol oedd:

  • datblygu a chryfhau'r cysylltiadau rhwng rhanddeiliaid o wahanol sectorau
  • codi proffil sefydliadau rhanddeiliaid a chyflwyno'r ddadl dros ddiwylliant i randdeiliaid mewn awdurdodau a rhanddeiliaid gwrthdlodi sy'n rhan o bartneriaethau
  • targedu cynulleidfaoedd newydd sy'n byw mewn cymunedau o amddifadedd ac ymgysylltu â hwy. 

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1481
Ebost: kathleen.mulready001@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu