Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Anghenion gofal plant rhieni/gofalwyr sy’n gweithio oriau annodweddiadol neu sydd ag anghenion ychwanegol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mehefin 2014
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o Asesiad Cyflym o'r Dystiolaeth o waith ymchwil i broblemau gofal plant, a'r rhwystrau sy'n wynebu rhieni a gofalwyr.

Mae'n cyflwyno tystiolaeth o 15 o astudiaethau a gyhoeddwyd gan ffynonellau academaidd, llywodraeth a sefydliadau / elusennau.  Mae'r ymchwil yn nodi y problemau sy'n gyffredin i'r rhieni a'r gofalwyr hyn wrth ddefnyddio gofal plant, ac yn ystyried achosion posibl y problemau hyn, gan gyflwyno argymhellion ar gyfer ymchwil pellach i fynd i'r afael â bylchau yn y dystiolaeth.  Bydd y canfyddiadau'n cael eu defnyddio i lywio gwaith ymchwil pellach ac i ddatblygu polisïau gofal plant.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3111
Ebost: hayley.collicott@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu