Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i’r ddarpariaeth ar gyfer dyslecsia

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Awst 2012
Sefydlwyd gweithgor, a oedd yn cynnwys arbenigwyr ym maes anawsterau dysgu penodol yng Nghymru, i wneud y gwaith hwn.
Mae’r dogfennau’n cynnwys canlyniadau gwaith a wnaed i archwilio a meincnodi arferion effeithiol, yn ogystal ag ymchwil i wahanol ddulliau gweithredu, ac maent yn berthnasol i’r holl randdeiliaid ledled Cymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu