Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i'r defnydd a gwaith y 500 Swyddog Cymorth Cymunedol a’u hariennir gan Lywodraeth Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Chwefror 2015
Mae astudiaeth i asesu gwaith y Swyddogion Cymorth Cymunedol (CSOs) a mesur eu heffeithiau wrth wneud cymunedau yn fwy diogel a’u preswylwyr yn teimlo'n fwy diogel.

Nod cyffredinol yr astudiaeth oedd i amcangyfrifo effaith a sut mae hyn wedi cael ei gyflawni, ac i nodi gwersi a ddysgwyd.

Mae'r astudiaeth yn cyflwyno asesiad, cyn ac ar ôl CSOs wedi cael eu defnyddio, o effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol a gawsant mewn perthynas â'u hamcanion bwriedig, ac unrhyw effeithiau eraill a nodwyd yn ystod yr asesiad hwn. Yn fwy penodol, mae'r dadansoddiad yn ystyried:

  • y polisi a gafodd ei gynllunio a'i fwriad
  • sut mae'r polisi wedi cael ei weithredu yn strategol ac yn weithredol
  • yr effeithiau y gellir eu priodoli iddo o ran canfyddiadau a phrofiadau o drosedd, anhrefn a diogelwch y cyhoedd.

Cyswllt

Ffôn: 0300 0628134
Ebost: michael.harmer@cymru.gsi.gov.uk
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu