Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwiliad i addysg oedolion ac addysg barhaus

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Ebrill 2003
Mae llywodraethau diweddar wedi annog y broses o ddatblygu ac ehangu Addysg Barhaus i Oedolion.

Y credir mai dyma sut y gall unigolion wella eu bywydau, gwella eu cyflogadwyedd mewn marchnad lafur newidiol a meithrin y sgiliau sy’n hanfodol i’r economi a chyflogwyr.

Nôd y prosiect oedd i:

  • sefydlu darlun llinell sylfaen o safle presennol Addysg Oedolion ac Addysg Barhaus yng Nghymru
  • ddiffinio Addysg Oedolion ac Addysg Barhaus
  • adolygu dogfenni Addysg Oedolion ac Addysg Barhaus yng Nghymru, y DU ac ymhellach
  • adolygu’r agweddau cyfredol a’r ymarferion gorau mewn addysg barhaus i oedolion yng Nghymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu