Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Credoau crefyddol ac agweddau tuag at roi organau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Gorffennaf 2015
Nod yr ymchwil hon oedd archwilio'r berthynas rhwng credoau crefyddol a rhoi organau, gyda phwyslais arbennig ar gydsyniad tybiedig.

Archwiliwyd safbwynt pob crefydd, cyn adolygu ymchwil ryngwladol sy'n ymchwilio i'r berthynas rhwng crefydd a rhoi organau ar draws gwahanol systemau cydsynio. Hefyd cyflwynir canfyddiadau o arolwg bach a gynhaliwyd o Gristnogion yng Nghymru. Nod yr arolwg oedd mynd i'r afael â bwlch yn yr wybodaeth am y gwaith ymgysylltu sy’n digwydd gyda grwpiau ffydd a chymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig ledled Cymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu