Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth o'r berthynas rhwng agweddau ag ymddygiad rhieni a defnydd pobl ifanc o alcohol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Mawrth 2010
Prif ganfyddiadau o brosiect i ymchwilio'r pwysigrwydd o agostarwydd a gwrthdaro teuluol, monitro ag agweddau rhieni a hanes camddefnyddio sylweddau teuluol, mewn perthynas ag ymddygiad yfed pobl ifanc.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu