Skip to content
Ymchwil Economaidd

Effeithiau economaidd yn lleol a rhanbarthol o ganlyniad i fuddsoddiadau rheilffordd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2012
Amcan y gwaith ymchwil hwn yw archwilio ac asesu'r dystiolaeth economaidd ar effeithiau economaidd rhanbarthol a lleol buddsoddi mewn rheilffyrdd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu