Skip to content
Ystadegau

Gwerth ychwanegol gros rhanbarthol a gwerth ychwanegol crynswth isranbarthol

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2017
 • Cyfnod dan sylw: 1997 i 2016
Data a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), sy'n dangos amcangyfrifon o allbwn economaidd ar dair lefel gweithle ddaearyddol.

Mae'r SYG wedi cynhyrchu amcangyfrif sengl o werth ychwanegol gros (GYG) a elwir yn ddull cytbwys (GYG (B)), gan ddefnyddio cryfderau'r dulliau incwm (GYG (I)) a chynhyrchu (GYG (P)). Ar hyn o bryd mae'r amcangyfrifon hyn yn cael eu hystyried fel ystadegau arbrofol, ond nawr y dull GYG swyddogol gan yr SYG. Am fwy o wybodaeth am y dulliau, gweler y dolenni yn y manylion.

Dull Cytbwys

Pwyntiau allweddol

 • Cyfanswm GYG (B) y gweithle yng Nghymru yn 2016 oedd £59.6 biliwn, i fyny 4.0 y cant ers 2015. Cododd GYG ar gyfer y DU (ac eithrio extra-regio) 3.7 y cant.
 • £19,140 oedd GYG y pen yng Nghymru yn 2016, i fyny 3.5 y cant ers 2015. Dyma’r ail gynnydd uchaf ymhlith gwledydd a rhanbarthau’r DU tra chynyddodd GYG y pen ar gyfer y DU (ac eithrio extra-regio) 2.8 y cant.
 • Roedd GYG gweithle y pen yng Nghymru yn 2016 yn 72.7 y cant o gyfartaledd y DU (ac eithrio extra-regio), yr isaf ymhlith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr. Roedd hyn i fyny 0.5 pwynt canran dros y flwyddyn.
 • Mae amcangyfrifon a seilir ar NUTS2 ar gyfer 2016 yn dangos bod GYG y pen yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 87.2 y cant ac yn 64.1 y cant o gyfartaledd y DU yn eu trefn.

Dull incwm

Pwyntiau allweddol

 • Cyfanswm GYG (I) yng Nghymru yn 2016 oedd £59.8 biliwn, i fyny 4.1 y cant ers 2015. Cododd GYG ar gyfer y DU (ac eithrio extra-regio) 3.6 y cant.
 • GYG y pen yng Nghymru yn 2016 oedd £19,200, i fyny 3.6 y cant ers 2015, tra chododd GYG y pen ar gyfer y DU (ac eithrio extra-regio) 2.7 y cant.
 • Mae amcangyfrifon a seilir ar NUTS2 ar gyfer 2016 yn dangos bod GYG y pen yn Nwyrain Cymru a  Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 86.9 y cant ac yn 64.7 y cant o gyfartaledd y DU yn eu trefn.

Dull cynhyrchu

Pwyntiau allweddol

 • Rhwng 2015 a 2016, tyfodd GYG (P) 1.3 y cant mewn termau real yng Nghymru, o’i gymharu â chynnydd o 1.6 y cant yn y DU. Roedd y cynnydd yng Nghymru y pumed mwyaf ar y cyd o wledydd a rhanbarthau’r DU. Llundain oedd â’r cynnydd mwyaf, wedi’i ddilyn gan Dde-orllewin Lloegr.
 • Rhwng 2015 a 2016, tyfodd GYG 0.6 y cant mewn termau real yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, o’i gymharu â chynnydd o 2.0 y cant yn Nwyrain Cymru.

Nodyn

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd SYG yn eu cyhoeddi.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu