Skip to content
Ystadegau

Incwm aelwydydd crynswth i'w wario rhanbarthol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 1997 i 2015
  • Diweddariad nesaf: 24 Mai 2018
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n dangos faint o arian sydd ar gael gan unigolion yn y sector aelwydydd ar gyfer gwario neu gynilo ar ôl i fesurau dosbarthiad incwm ddod yn weithredol.

Pwyntiau allweddol

  • £16,341 y pen oedd yr incwm crynswth oedd i gael i’w wario gan aelwydydd (GDHI) yng Nghymru yn 2015. Roedd hwn yn 85.5 y cant o gyfartaledd y DU, i fyny 0.3 pwynt canran o'i gymharu â chyfartaledd y DU yn 2014.
  • Gwelodd Cymru’r chweched cynnydd canrannol mwyaf  o’i GDHI y pen allan o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr rhwng 1999 a 2015, cynnydd o 58.5 y cant o'i gymharu â 60.8 y cant ar draws y DU.
  • Gwelodd Cymru’r cynnydd canrannol trydydd mwyaf o’i GDHI y pen allan o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr rhwng 2014 a 2015, i fyny 3.3 y cant o'i gymharu â chynnydd o 2.9 y cant ar gyfer y DU. Roedd y cynnydd mwyaf yn Gogledd-ddwyrain Lloegr (i fyny 3.9 y cant).
  • Mae'r amcangyfrifon ar gyfer 2015 yn dangos bod GDHI y pen yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 90.3 y cant a 82.7 y cant o gyfartaledd y DU yn y drefn honno.
  • Mae Gorllewin Cymru a'r Cymoedd wedi gweld cynnydd o 58.2 y cant yn GDHI y pen ers 1999, tra bod Dwyrain Cymru wedi gweld 58.7 y cant o gynnydd, y ddau o dan yr cynnydd ar gyfer y DU (cynnydd o 60.8 y cant).
  • GDHI y pen yng Nghymru yn 2015 oedd y pedwerydd isaf o blith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, o flaen Gogledd Iwerddon, Gogledd-ddwyrain Lloegr a Swydd Efrog a Humber.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu