Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gostwng aildroseddu - Cyfraniad y sectorau gwirfoddol a chymunedol yn Nyfed-Powys

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Awst 2008
Mae'r ymchwil yn gysylltiedig â mentrau presennol y llywodraeth ar gyfer sicrhau a chynyddu rôl y sectorau gwirfoddol a chymunedol mewn strategaethau i ostwng aildroseddu ac atal troseddu.
Bydd y canfyddiadau'n helpu'r sectorau gwirfoddol a chymunedol i gynyddu eu cyfraniad at y gwaith o leihau troseddu, a hefyd yn galluogi partneriaid statudol i gydweithio'n well â sefydliadau gwirfoddol a chymunedol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu