Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Argymhellion ar gyfer gwella mynediad ymchwil at ddata a allai fod yn ddatgelol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Mawrth 2014
Nod y adroddiad oedd gwneud argymhellion ar y ffordd orau o sefydlu seilwaith technegol a gweithdrefnol i wneud y gorau mynediad at ddata a allai fod yn ddatgelol ar Gymru.

Yr adroddiad ei gynllunio i:

  • amlygu anghenion rhanddeiliaid o ran mynediad at ddata arolwg a gweinyddol manwl at ddibenion ymchwil
  • adolygu’r dewisiadau presennol ar gyfer sicrhau bod data ar gael i ymchwilwyr
  • gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar gwella mynediad at ddata ar gyfer ymchwilwyr o fewn a’r tu allan i Lywodraeth Cymru, gan ystyried sefyllfaoedd lle y mae’n rhaid i ddata aros o fewn Llywodraeth Cymru am resymau cyfreithiol neu ymarferol, yn ogystal â’r rhai hynny lle y gall data gael ei ryddhau gan sefydliadau arbenigol y tu allan i Lywodraeth Cymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5229
Ebost: sarah.lowe@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu