Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad realistig o integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn yng Nghymru, i hyrwyddo annibyniaeth a lles

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mai 2015
Canolfan Heneiddio Arloesol Prifysgol Abertawe sy’n arwain yr astudiaeth 2 flynedd hon, fel rhan o Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth â Llywodraeth Cymru.

Fframwaith Gwerthuso Gofal Integredig (ICE-F)

Yn adeiladu ar yr adroddiad  interim, mae’r adroddiad yn manylu  cynllun a defnydd fframwaith werthuso at ddefnydd darparwyr gwasanaethau integredig. Mae’n disgrifio’r camau sydd angen, yr anghenion data a’r offer y gall darparwyr ddefnyddio er mwyn asesu canlyniadau eu gwasanaethau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6850
Ebost: jamie.smith@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu