Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesiad Tystiolaeth Cyflym (ATC) o draweffaith trefniadau cwricwlwm ac asesu mewn gwledydd sydd yn perfformio’n dda

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Hydref 2013
Mae’r ATC yn canolbwyntio ar lenyddiaeth a gyhoeddwyd mewn perthynas â Chanada, y Ffindir, Corea, Seland Newydd a Singapore.

Mae’r astudiaeth yn defnyddio dull ATC cadarn, yn cynnwys defnyddio termau chwiliad llenyddiaeth penodol, a meini prawf cynnwys a hepgor er mwyn adnabod y dystiolaeth fwyaf priodol i’w chynnwys yn yr ATC.

Wrth ystyried y trefniadau cwricwlwm ac asesu  ym mhob un o’r gwledydd hyn mae’r ATC yn adnabod nodweddion cyffredin a’r sgiliau a’r cymwyseddau allweddol ym mhob achos. Wrth archwilio’r trefniadau asesu mae’r adroddiad yn edrych ar oedrannau asesu a hefyd pa fathau a pha ddulliau asesu a ddefnyddir.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 5485
Ebost: david.roberts@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu