Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesiad Cyflym o’r Dystiolaeth: Darparu gwybodaeth cyngor a chanllawiau yn effeithiol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Tachwedd 2013
Mae’r asesiad wedi'i anelu at asesu effeithiolrwydd y gwahanol fecanweithiau y mae darparwyr gwasanaethau’n eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau i aelodau o’r cyhoedd.

Mae’r ymchwil yn cynnig crynodeb o’r dystiolaeth a gasglwyd ac a adolygwyd fel rhan o’r adolygiad o astudiaethau sy’n canolbwyntio ar fecanweithiau cyflenwi a gydnabyddir fel rhai sy’n sicrhau canlyniadau buddiol i gleientiaid ac yn benodol yr agweddau hynny sy’n allweddol o ran ysgogi newidiadau cadarnhaol yn ymddygiad cleientiaid.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu