Skip to content
Ystadegau

Defnydd Gorsafoedd Rheilffordd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad sy'n cymharu defnydd o orsafoedd trenau, ar gyfer pob gorsaf fesul llinell neu lwybr.

Pwyntiau allweddol

Mae cyfanswm nifer y teithwyr ar drenau yng Nghymru wedi codi bob blwyddyn ers 2005-06.

  • Cafwyd cynnydd o 1.3 y cant yn nifer y teithwyr ar drenau  yng Nghymru yn 2016-17 o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Yn 2016-17 roedd 222 o orsafoedd rheilffyrdd yng Nghymru, yr un nifer â’r flwyddyn flaenorol.

  • Gorsaf Caerdydd Canolog sy’n parhau i fod yr orsaf brysuraf yng Nghymru gyda 24 o’r holl deithwyr ar drenau.
  • Mae tua 1.8 o holl deithwyr trenau’r DU yn defnyddio gorsafoedd rheilffyrdd Cymru.

Bu mwy o deithwyr yn defnyddio leiniau’r De a’r Gorllewin eleni ond roedd gostyngiad mewn nifer y teithwyr ar leiniau’r Canolbarth a’r Gogledd.

  • O orsafoedd prysuraf Cymru, mae mwy na’u hanner yn rhan o rwydwaith rheilffyrdd y Cymoedd (heb gynnwys Caerdydd Canolog a Gorsaf Heol y Frenhines). Mae tair ohonynt yn y Gogledd: Rhyl, Bangor a Wrecsam Cyffredinol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu