Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Troseddau casineb hiliol yng Nghaerdydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Hydref 2009
Dangosodd arolwg gyfradd llawer uwch o ddigwyddiadau hiliol na'r hyn yr ardroddir amdano i'r heddlu.
Dywedodd llai na chwarter y dioddefwyr eu bod wedi cofnodi'r digwyddiad gyda'r heddlu.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu