Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth ymchwil ansoddol i ymchwilio i’r rhesymau pam mae pobl ifanc yn ymddieithrio oddi wrth ddysgu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Gorffennaf 2010
Gwnaed ymrwymiad yn ‘Cymru’n Un’ i sefydlu “ymchwiliad i broblem ymddieithrio o ddysgu ymhlith plant a phobl ifanc ac … edrych ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio”.

Yn sgil yr ymrwymiad hwnnw, comisiynwyd prosiect ymchwil i edrych ar brofiadau pobl ifanc ac i gael eu safbwyntiau hwy am y rhesymau pam yr oeddent yn ymddieithrio oddi wrth ddysgu.

Mae’r ymchwil yn llenwi bwlch o ran y dystiolaeth sydd ar gael am brofiadau personol y bobl ifanc eu hunain o ymddieithrio. Mae, felly, yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth a fydd yn ategu’r adolygiad o bobl ifanc nad ydynt  mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu