Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil ansoddol gyda grwpiau nas clywir yn aml

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2010
Diben y prosiect ymchwil hwn oedd ymchwilio’n ansoddol i’r ffactorau sy’n rhwystro ac yn ysgogi pobl i gymryd rhan mewn addysg, dysgu a hyfforddiant.
Canolbwyntiodd yr ymchwil ar brofiadau a safbwyntiau dau grwˆp ar wahân nas clywir yn aml: y rheini ag anghenion o safbwynt sgiliau sylfaenol a gweithwyr nad oes ganddynt gymwysterau.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu