Skip to content
Ystadegau

Allbynnau Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Tachwedd 2017
  • Diweddariad nesaf: Mai 2018
Rhestr o ddogfennau sydd i'w cyhoeddi gan Gymwysterau Cymru.

Mae’r allbynnau hyn yn cael eu cynhyrchu gan Gymwysterau Cymru. Dylid unrhyw ymholiadau amdanynt gael eu cyfeirio at Gymwysterau Cymru drwy’r manylion cyswllt sydd o dan yr allbwn.

24 Mai 2018

Cofrestriadau ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch: cyfres arholiadau Haf 2018
Cyswllt
Ffôn: 01633 373275
Ebost: statistics@qualificationswales.org

Mehefin 2018

Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth 2018)
Cyswllt
Ffôn: 01633 373275
Ebost: statistics@qualificationswales.org

Medi 2018

Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018)
Cyswllt
Ffôn: 01633 373275
Ebost: statistics@qualificationswales.org              

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu