Skip to content
Ystadegau

Disgyblion â datganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mehefin 2013
Data gan awdurdodau lleol ar gyfer disgyblion y maent yn gyfrifol amdanynt, lle mae gwybodaeth yn cael ei dadansoddi fesul grŵp oedran a math o ysgol.

Mae’r adroddiad hwn wedi dod i ben.

Mae data am anghenion addysgol arbennig yn cael ei gyhoeddi yn yr adroddiad 'Canlyniadau’r cyfrifiad Ysgolion'. Mae data ar gael ar StatsCymru hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu