Skip to content
Ystadegau

Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2010/11 i 2016/17
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar ddisgyblion unigol sy'n derbyn addysg y tu allan i'r ysgol, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, sy'n cynnwys data yn ôl oedran, rhyw a math o ddarpariaeth.

Mae’r ystadegau yn seiliedig ar ddata ar gyfer disgyblion y mae Awdurdodau Lleol yn gwybod eu bod yn derbyn addysg y tu allan i'r ysgol yn ystod yr wythnos academaidd 9-13 Ionawr 2017.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 1,972 o ddisgyblion wedi’u cofnodi eu bod yn cael eu haddysgu heblaw yn yr ysgol, gyda 1,402 o’r rhain yn derbyn eu prif addysg y tu allan i’r ysgol.
  • Mae’r gyfradd o ddisgyblion sy’n derbyn eu prif addysg heblaw yn yr ysgol wedi gostwng i 3.0 allan o bob 1,000 disgybl. Ond mae’r gyfradd dal yn uwch na phum mlynedd yn ôl.
  • Roedd 7 allan o bob 10 o ddisgyblion oedd â’u prif addysg heblaw yn yr ysgol yn fechgyn.
  • Unedau Cyfeirio Disgybl sy’n parhau i fod y ddarpariaeth addysgol a ddefnyddir gan amlaf ar gyfer disgyblion sy’n derbyn eu prif addysg heblaw yn yr ysgol.
  • Roedd 4.6 allan o bob 1,000 o ddisgyblion yng Nghymru yn cael eu haddysgu gartref.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu