Skip to content
Ystadegau

Cyrchfannau disgyblion o ysgolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Ebrill 2014
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan Gyrfa Cymru, yn cyflwyno data wedi'i gymharu yn ôl rhyw, grŵp blwyddyn a rhanbarth.

Mae'r arolwg blynyddol o ddisgyblion sy’n gadael ysgol a wneir gan Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru yn rhoi cipolwg defnyddiol o gyrchfannau disgyblion.

Adroddir yr arolwg ar gyrchfannau disgyblion o ysgolion uwchradd ar draws Cymru. Mae’n cynnwys disgyblion sydd wedi cyrraedd oed gadael statudol a disgyblion sydd yn gadael ysgol ym Mlynyddoedd 12 a 13. Mae disgyblion o ysgolion arbennig wedi eu cynnwys yn yr arolwg, ond nid ydi’r rheini a oedd yn mynychu colegau Addysg Bellach neu ysgolion annibynnol. Nodir gwybodaeth ar gyfer cyrchfannau yn seiliedig ar weithgaredd hysbys disgyblion ar ddiwedd mis Hydref. Cyhoeddir y canlyniadau gan Gyrfa Cymru fel arfer yn yr Ebrill dilynol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu