Skip to content
Ystadegau

Defnydd o drafnidiaeth cyhoeddus

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mai 2008
  • Cyfnod dan sylw: 2005-2006
Adroddiad sy'n dangos gwybodaeth ar y math o drafnidiaeth, pa mor aml y teithir, phwrpas y daith a'r rheswm dros beidio â defnyddio cludiant cyhoeddus.

Mae'r ystadegau wedi eu cymryd o arolygon Byw yng Nghymru 2005 a 2006, sydd yn arolwg blynyddol o gartrefi yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Mae llai nag 1 o bob 5 o ymatebwyr gwrywaidd wedi defnyddio'u gwasanaeth bysiau lleol yn y saith diwrnod diwethaf.
  • Mae chwarter o ymatebwyr benywaidd wedi defnyddio'u gwasanaeth bysiau lleol yn y saith diwrnod diwethaf.
  • Dim ond 1 o bob 20 o ymatebwyr sydd wedi defnyddio'r trên yn y saith diwrnod diwethaf.
  • Mae'r ymatebwyr o dan 30 mlwydd oed a'r rheini sy'n 60 neu'n h?n yn fwy tebygol o fod wedi defnyddio'r bws yn y saith diwrnod diwethaf na'r rheini o grwpiau oedran eraill.
  • Mae'r rheini sy'n byw mewn cartrefi incwm isel yn ddwywaith fwy tebygol o fod wedi defnyddio'r bws yn y saith diwrnod diwethaf na'r rheini o gartrefi incwm uwch.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu