Skip to content
Ystadegau

Diweddariad Dadansoddiadau Ystadegol o Wariant Cyhoeddus (PESA) - Dadansoddi cenedlaethol a rhanbarthol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Tachwedd 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2010-11 i 2014-15
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan Drysorlys EM, sy'n cyflwyno dadansoddiadau sy'n cwmpasu gwariant cyhoeddus yn ôl adran, swyddogaeth, categori economaidd a gwlad/rhanbarth.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2014-15, roedd y Gwariant Adnabyddadwy ar Wasanaethau yng Nghymru yn £9,904 y pen; 11 y cant yn uwch y pen na chyfartaledd y DU (£8,913 y pen).
  • Yn 2014-15, Cymru oedd â’r gwariant trydydd uchaf y pen yn y DU y tu ôl i Ogledd Iwerddon (£11,106) a’r Alban (£10,374).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu