Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Agweddau'r cyhoedd tuag at Addasu Genetig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Gorffennaf 2017
Nod yr adroddiad hwn yw mapio ymchwil bresennol i hysbysu ein dealltwriaeth o gynefindra ac agweddau'r cyhoedd tuag at addasu genetig ac organebau a addaswyd yn enetig yng Nghymru.

Mae’r gwaith ymchwil yn seiliedig ar adolygiad cwmpasu o ymchwil gyhoeddedig o'r llenyddiaeth academaidd, dogfennau llywodraeth, adroddiadau annibynnol a setiau data ar gael i'r cyhoedd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1481
Ebost: kathleen.mulready001@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu